Tarieven

Ook als er geen vergoeding mogelijk is, kunt u bij CGBB terecht. De tarieven zijn dan als volgt:

Behandeling fysiotherapie € 30,00
Behandeling fysiotherapie aan huis € 40,00
Behandeling manuele therapie € 40,00
Behandeling manuele therapie aan huis € 50,00
Behandeling oedeemtherapie € 42,50
Aan huis behandeling oedeemtherapie € 52,50
Behandeling bekkentherapie € 42,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 52,50
Lange zitting voor complexe aandoeningen € 52,50
Telefonische zitting € 10,00
Screening € 10,00
Intake en onderzoek na screening € 28,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 40,00
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie € 30,00
Verstrekte verband- en hulpmiddelen in overleg
Eenvoudige, korte rapporten € 40,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 80,00
Tarieven