Privacyreglement

Fysiotherapiepraktijk CGGB gebruikt persoonsgegevens voor het verlenen van zorg.

De volgende onderdelen zijn voor onze praktijk van belang:

  • Patiëntendossier
  • Computersysteem
  • Spreek- en behandelkamer
  • Tevredenheidsonderzoek

Patiëntendossier

De praktijk kan alleen zorg leveren als er een patiëntendossier is. Indien de patiënt aangeeft dit niet te willen, dan wordt geen zorg aan de patiënt aangeboden.

De patiënt heeft het recht om zijn dossier in te zien, een kopie te vragen, aan te laten vullen, te laten corrigeren en te laten verwijderen.

Patiëntengegevens worden alleen aan andere zorgverleners beschikbaar gesteld na akkoord van de patiënt. Bij het intakegesprek wordt dit expliciet aan de patiënt gevraagd.

In noodgevallen worden de gegevens zonder voorafgaande goedkeuring aan andere zorgverleners beschikbaar gesteld.

Indien de praktijk aan een andere praktijkhouder wordt overgedragen, dan worden alle geregistreerde patiëntengegevens aan de opvolgende fysiotherapeut overgedragen zonder voorafgaande goedkeuring door de patiënt.

Computersysteem

Fysiotherapiepraktijk CGBB maakt gebruik van een computersysteem voor het beheren van patiëntgegevens. Het systeem voldoet aan eisen voor uitwisseling van gegevens aan andere zorginstellingen, zoals de huisartsen en collega praktijken.

Patiënten hebben het recht om uitwisseling van hun gegevens te weigeren.

Alleen de fysiotherapeut, zijn eventuele waarnemer en de assistenten, mogen met de gegevens werken. Zij hebben een beroepsgeheim.

De gegevens worden volgens de Wet 15 jaar bewaard.

Spreek- en behandelkamer

De spreek- en behandelkamer van de praktijk wordt gebruikt voor privacygevoelige onderwerpen.

Tevredenheids onderzoek

Voor het verder verbeteren van de dienstverlening voert de praktijk periodiek een patiënt tevredenheids onderzoek uit. De enquêtegegevens worden anoniem verwerkt.